Projectomschrijving

Het project getiteld "Bevorderen van geïntegreerd en participatief beheer van de oceaan in Guyana en Suriname: de oostelijke poort naar het Caribisch gebied" is begin 2017 gestart en werd officieel gelanceerd in juli 2017. Dit vierjarig project wordt gefinancierd door de Europese Unie en heeft betrekking op de kust- en zeegebieden van Suriname en Guyana. Het project wordt geïmplementeerd via een partnerschap tussen WWF Guianas, Green Heritage Fund Suriname (GHFS), Guyana's Protected Areas Commission (PAC) en Natuurbeheer (NB) van 's-Lands Bosbeheer. Het project heeft tot doel het bestuur en de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen van de zee en kust

Blue Planning in Practice Suriname

Blue Planning in Practice Suriname Blue Planning, dat is planning en management van het mariene en kustgebied op basis van een ecosysteembenadering, wordt gezien als een bruikbare aanpak om integratie van milieu- en hulpbronnen beheer, duurzame ontwikkeling en bestuursprioriteiten te ondersteunen op het lokaal, nationaal en regionaal niveau. De training is erop gericht een overzicht te geven van de theoretische en praktische concepten van ruimtelijke ordening van de kust- en het zeegebied (MSP) om nationale en lokale planners en professionals in staat te stellen geïntegreerde kust- en mariene beleidslijnen en -plannen te ontwikkelen en implementeren binnen hun lokale context. Deze training

Participatief driedimensionaal modelleren (P3DM)

Een belangrijk onderdeel van het project is participatief driedimensionaal modelleren (P3DM), een op de gemeenschap en op belanghebbenden gebaseerd proces dat lokale ruimtelijke kennis met topografische gegevens integreert om te komen tot een fysiek driedimensionaal model dat wordt samengesteld door de deelnemers. De waarde van een marien participatief 3D-modelleerproces ligt in de betrokkenheid van belanghebbenden vanaf het begin van het planningsproces, wat kan resulteren in effectievere, transparantere en duurzamere interventies. Tevens kan het een collectief besluitvormingsproces bevorderen dat ertoe leidt dat men zich de ruimtelijke planning eigen maakt. Een mariene P3D-model kan een krachtig communicatie- en onderhandelingsinstrument vormen voor door

All Logos EU MSP NoPAC