Natuurbeheer

Natuurbeheer (NB), onderdeel van ‘s-Lands Bosbeheer, is verantwoordelijk voor het landelijk beheer van natuurgebieden en beschermde gebieden. Natuurbeheer is verantwoordelijk voor de controle en supervisie met betrekking tot wilde dieren en beschermde gebieden. Daarnaast verschaft Natuurbeheer informatie en voorlichting over het belang van bossen en biodiversiteit met een speciale focus op schoolkinderen. Prioriteiten voor NB zijn onderzoek naar populaties van wilde dieren alsmede fokken in gevangenschap, naast de installatie van de natuurbeschermingscommissie en de herziening van de jacht- en de natuurbeschermingswet. Deze zullen allemaal het beheer van wilde dieren ondersteunen.

 

 

 

All Logos EU MSP NoPAC