Op de Conservation Training website kan u een mangrovetraining volgen van 10 modules in totaal. Dit kan u alleen doen of met een mentor. Indien u interesse daarvoor heeft kan u zich opgeven voor een collaborative learning groep voor mangrove.

 

 

 

 

Blue Planning in Practice Suriname


Blue Planning, dat is planning en management van het mariene en kustgebied op basis van een ecosysteembenadering, wordt gezien als een bruikbare aanpak om integratie van milieu- en hulpbronnen beheer, duurzame ontwikkeling en bestuursprioriteiten te ondersteunen op het lokaal, nationaal en regionaal niveau. De training is erop gericht een overzicht te geven van de theoretische en praktische concepten van ruimtelijke ordening van de kust- en het zeegebied (MSP) om nationale en lokale planners en professionals in staat te stellen geïntegreerde kust- en mariene beleidslijnen en -plannen te ontwikkelen en implementeren binnen hun lokale context. Deze training werd ontwikkeld onder het ‘Blue Solutions’ initiatief dat wordt gecoördineerd door het Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), United Nations Environment Programme (UNEP) en de International Union for Conservation of Nature (IUCN). (http://bluesolutions.info/capacity-development/blue planning in practice)

 

BS logo all institutions

Logo Marviva Azl

 

 

 

 

 

 

De specialisatie Geografische Informatie Systemen (GIS) aangeboden door UC Davis via het Coursera Platform kan gratis worden gevolgd. Dit gaat specifiek over het gebruik van GIS en om te beginnen, wat is GIS. Als je geïnteresseerd bent om deze cursus te volgen in een samenwerkende leergroep, vul dan het formulier op deze pagina in en wij zullen contact met je opnemen om je meer informatie te geven.

 

 

 

 

 

Contemporary Issues in Ocean Governance (hedendaagse vraagstukken van oceaanbestuur) is een cursus op het open2study MOOC-platform die iedereen kan volgen. Als je echter geïnteresseerd bent om de cursus online te volgen en ook deel te nemen aan onze samenwerkende leergroep georganiseerd door het Green Heritage Fund Suriname, vul dan het formulier op deze pagina in en wij zullen contact met je opnemen om je meer informatie te geven. De samenwerkende leeractiviteit zal dieper duiken in de onderwerpen die in deze cursus aan bod komen en ze dichter bij huis brengen (met Nederlandse transcripties van de cursus voor diegenen die de onderwerpen liever in het Nederlands bestuderen). Experts zullen de samenwerkende leergroepen ontmoeten om de onderwerpen te bespreken en deze te relateren aan ons eigen halfrond en onze zeeën.

 

 

 

Jamaica

The Nature Conservancy (TNC) leidde de allereerste discussies over het gebruik van het zeegebied van de unieke Pedro Bank en Cays. Deze consultaties en het plan dat daaruit voortvloeide heeft vastgelegd hoe de vele gebruikers het zeegebied gebruiken en vastgesteld hoe zowel de bescherming voor zowel duurzame visbestanden als unieke mariene biodiversiteit kan worden bereikt.

Lees verder:

 

Brazilië

Naarmate de ontwikkeling van de kust in Brazilië toeneemt, vechten ambachtelijke vissers ervoor om hun hulpbronnen te beschermen. Door gebruik te maken van de juridische structuur van de door de overheid gecreëerde exploitatie reservaten (RESEX's) en door samen te werken met de overheid, lokale vissersorganisaties en gemeenschappen, heeft het Fish Forever-programma van Rare in Brazilië 1) ambachtelijke visserij onder het gezag van en bestuurd door de gemeenschap ingesteld; 2) gebieden aangewezen voor visserij waarbij de toegang is gereguleerd, gecombineerd met reservaten waar een vangstverbod geldt; en 3) verbeterde participatie van vissers en gemeenschapsleden in visserijbeheer en besluitvorming.

Lees verder:

  

Colombia

"Het proces om Playón en Playona uit te roepen tot beschermd gebied voor het behoud van de Dermochelys coriaceaen Eretmochelys imbricatazeeschildpadden, beschouwt burgerparticipatie als een recht, evenals een zeer belangrijk instrument om het succes te garanderen van beschermingsactiviteiten ondernomen door de lokale gemeenschap met de steun van milieuautoriteiten, " zei Julia Miranda Londono, directeur van de nationale natuurparken van Colombia. "Dit zal de invloed en het leiderschap van het maatschappelijk middenveld in het natuurbeschermingsbeleid en -activiteiten in de regio vergroten."

Lees verder:

 

De Dominicaanse Republiek

Op 23 februari 2018 ondertekende de Minister van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen van de Dominicaanse Republiek een publieke-private samenwerkingsovereenkomst (PPS) voor het gezamenlijk beheer van het mariene reservaat Arrecifes del Sureste met een lokaal consortium / co-managementorgaan zonder winstoogmerk; bestaande uit lokale NGO's, particuliere organisaties en de NGO Blue Finance.

Lees verder:

  

St. Vincent en de Grenadines en Grenada

Het Center of Resource Management en Environmental Studies (CERMES) van de University of West Indies, Barbados en Sustainable Grenadines Inc. hebben gezamenlijk een informatiesysteem opgezet voor het gebruik van het mariene gebied (MarSIS) en een participatief geografisch informatiesysteem (PGIS) met een breed scala aan belanghebbenden uit St. Vincent en de Grenadines, en de Carriacou & Petite Martinique-eilanden van Grenada. De gezamenlijke ontwikkeling van een MarSIS en PGIS vergemakkelijkte de ontwikkeling van een bestemmingsplan voor meerdere doeleinden voor de eilanden, waarmee beide landen waren geholpen met initiatieven voor natuurbehoud en duurzame bestaansmiddelen.

Lees verder:

 

 Opmerkingen

 1. Informatie die relevant was voor mariene ruimtelijke ordening en de geodatabase werden ontwikkeld door middel van participatief onderzoek (PR).
  • Interviews en enquetes met de belanghebbenden
  • Het maken van kaarten
  • Mariene veldstudies
 2. Het primair en secundair gebruik van participatief onderzoek
  • Identificeren en vastleggen van lokale kennis over de distributie van en rijkdom aan mariene hulpbronnen en gebruikspatronen van het menselijk gebruik (gebruik van mariene hulpbronnen en ruimtelijke spreiding).
  • Het mondig maken van de gebruikers van de mariene hulpbronnen door het aannemen en toepassen van lokale kennis in het proces en door het verbeteren van lokale capaciteit door educatie, betrokkenheid en participatie in planningsactiviteiten.

 

 

 

 

Exploring Our Oceans is een cursus op het MOOC-platformFuturelearn metalgemene kennis over de oceaan en hoe onze acties het verborgen gezicht van onze planeet beïnvloeden. Deze cursus is gratis te volgen. Als u echter geïnteresseerd bent om de cursus online te volgen en ook deel te nemen aan onze samenwerkende leergroep georganiseerd door het Green Heritage Fund Suriname, vult u dan het formulier op deze pagina in en wij zullen contact met u opnemen om u meer informatie te geven.

 

 

 

 

All Logos EU MSP NoPAC