Mariene atlas

Een levende GIS mariene atlas zal worden gemaakt zodra de 3D-modellen zijn voltooid. Een reeks processen zal worden uitgevoerd om alle lokale kennis, gepubliceerde / ongepubliceerde en van satellieten afgeleide gegevens in deze atlas te integreren. De atlas zal talrijke informatielagen bevatten die continu kunnen worden bijgewerkt. De dataproducten, met name geospatiale atlassen, die vervolgens worden geproduceerd, zullen belangrijk zijn om acties te informeren over de besluitvorming en het beheer met betrekking tot het mariene gebied.

 

 

All Logos EU MSP NoPAC