Participatief driedimensionaal modelleren (P3DM)

Een belangrijk onderdeel van het project is participatief driedimensionaal modelleren (P3DM), een op de gemeenschap en op belanghebbenden gebaseerd proces dat lokale ruimtelijke kennis met topografische gegevens integreert om te komen tot een fysiek driedimensionaal model dat wordt samengesteld door de deelnemers. De waarde van een marien participatief 3D-modelleerproces ligt in de betrokkenheid van belanghebbenden vanaf het begin van het planningsproces, wat kan resulteren in effectievere, transparantere en duurzamere interventies. Tevens kan het een collectief besluitvormingsproces bevorderen dat ertoe leidt dat men zich de ruimtelijke planning eigen maakt. Een mariene P3D-model kan een krachtig communicatie- en onderhandelingsinstrument vormen voor door actoren geleide maritieme ruimtelijke planning. Deze benadering zal het mogelijk maken dat informatie die alleen beschikbaar is bij bepaalde belanghebbenden beschikbaar wordt voor iedereen, waardoor de kennis van alle deelnemende belanghebbenden, maar ook van de overheid en het grote publiek, aanzienlijk wordt vergroot.

 

P3DM BROCHURE FINAL

 

 

 

 

All Logos EU MSP NoPAC