Media 2017

Ondertekeningsceremonie– SURINAME Februari 2017

 GUYANA – Februari 2017

 Workshops voor de lancering juli 2017 GUYANA

 

Media 2018

 

Media coverage 2019

 

 

 

 

 

 

Verschillende evenementen zijn gepland gedurende de duur van het project. Hieronder vallen de startvergadering, die in maart 2017 in Guyana werd gehouden en de bijeenkomsten om het project te lanceren die in juli zowel in Suriname als in Guyana werden gehouden. Hier vindt u de verslagen van deze meetings in Suriname en Guyana.

 

Uitnodiging bijeenkomst

De Green Heritage Suriname, WWF Guianas, en Natuurbeheer nodigen u uit voor een bijeenkomst van een halve dag over de voortgang en outputs van het EU-gefinancierd mariene ruimtelijke ordeningsproject: Bevordering van geïntegreerd en participatief beheer van de zee van Guyana en Suriname: de oostelijke poort tot het Caribisch gebied. Wij nodigen u hierbij uit deel te nemen aan de bijeenkomst.

Zie voor verdere bijzonderheden het conceptprogramma, en registreer via de onderstaande link: https://greenfund.typeform.com/to/IRpxfW

Locatie: Ballroom Lalla Rookh, Lalla Rookhweg 54, Paramaribo
Datum: 21 februari 2019
Tijd: 8:00-12:00

Marine spatial planning update bijeenkomst DraftAgenda NL onepage

 

 

Blue Planning in Practice 22-26 oktober 2018

Twintig Surinamers zijn onderricht in de basisprincipes van marine- kustplanning (Marine Spatial Planning, MSP) gebaseerd op ecosystemen. De workshop Blue Planning in Practice is onderdeel van het vierjarig EU-project Promoting Integrated and Participatory Ocean Governance in Guyana and Suriname: the Eastern Gate to the Caribbean. Het project is in juli 2017 gelanceerd.

Verschillende werkgroepen hebben zich van 22 tot 26 oktober in Asewa O’tono bezig gehouden met het in kaart brengen van alle oceaan gebruikers, de biodiversiteit, ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen. Ook moesten ze specifieke overlap of conflictgebieden identificeren en hier oplossingen of compromissen voor bedenken. De deelnemers hebben met verschillende criteria afwegingen leren maken tussen economische, sociale en natuurlijke doelen. Ze hadden de mogelijkheid om de theorie in praktijk te toetsen in de Surinaamse context. Dat deden ze tijdens een veldbezoek aan Braamspunt.

Het EU-project wordt uitgevoerd door WWF Guianas, Green Heritage Fund Suriname en de afdeling Natuurbeheer van de dienst ’s Landsbosbeheer. In een persbericht zegt WWF Guianas dat het Blue Planning trainingsprogramma specifieke aandacht geeft aan de identificatie van de noodzaak van het planningsproces, de organisatie van stakeholders en de inventarisatie van huidige en toekomstige condities. De organisatie noemt in een adem ook het schrijven en goedkeuren van een ruimtelijke beheersplan, uitvoering, regulering en monitoring, als ook herziening en aanpassing van het plan.

De trainees waren dan ook personen die een rol vervullen of betrokken zijn bij het planningsproces van kust- en oceaangebruik. Het gaat om beleidsmakers, planners, technici van de overheid, het maatschappelijk middenveld, academici en de private sector. Het vierjarig EU-project is gericht op het beheer en de bescherming van marine en het vergroten van kusthulpbronnen door intensieve samenwerking op verschillende niveaus met het uiteindelijk doel om de capaciteit van de stakeholders te vergroten voor Marine Spatial Planning.

 

Voor foto's van evenementen, kijk in onze fotogalerij of kijk onder video's.

 

 

 

STVS Journaal 27.09.19 Presentatie Overhandiging Participatieve 3D kaart

 

Blue Planning in Practice

 

Jachtopzieners in Suriname

 

Co-management van Natuurlijke Hulpbronnen door een Gemeenschap

 

 

 

All Logos EU MSP NoPAC