BPiP Suriname

Blue Planning in Practice Suriname


Blue Planning, dat is planning en management van het mariene en kustgebied op basis van een ecosysteembenadering, wordt gezien als een bruikbare aanpak om integratie van milieu- en hulpbronnen beheer, duurzame ontwikkeling en bestuursprioriteiten te ondersteunen op het lokaal, nationaal en regionaal niveau. De training is erop gericht een overzicht te geven van de theoretische en praktische concepten van ruimtelijke ordening van de kust- en het zeegebied (MSP) om nationale en lokale planners en professionals in staat te stellen geïntegreerde kust- en mariene beleidslijnen en -plannen te ontwikkelen en implementeren binnen hun lokale context. Deze training werd ontwikkeld onder het ‘Blue Solutions’ initiatief dat wordt gecoördineerd door het Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), United Nations Environment Programme (UNEP) en de International Union for Conservation of Nature (IUCN). (http://bluesolutions.info/capacity-development/blue planning in practice)

 

BS logo all institutions

Logo Marviva Azl

 

 

 

 

 

 

All Logos EU MSP NoPAC