CBD Gap-analyse & juridische analyse

Het CDB Gap-analyse rapport over Suriname, de evaluatie van de nationale wetgeving met betrekking tot regelgeving over beheer van het zeegebied zijn bedoeld als leidraad voor de te ondernemen activiteiten om Suriname dichter bij het bereiken van de Aichi-doelen te helpen komen die in dit project worden aangepakt. Verwacht wordt dat een verbeterd beheer van de zee de impact van menselijke activiteiten in de gehele Exclusieve Economische Zone zal beperken.

Het rapport evalueert en analyseert het bestaande nationale wettelijke en regelgevende kader voor de implementatie van het Verdrag inzake Biodiversiteit (CBD) en biedt een overzicht van de bestaande belemmeringen en principes en wettelijke normen met betrekking tot het beheer van de zee en identificeert leemten om de CBD-doelstellingen voor 2020 te halen. Ook worden initiële aanbevelingen over voorgestelde wijzigingen aangedragen. Bovendien worden belemmeringen voor de uitvoering van de CBD-doelstellingen voor 2020 vastgesteld en worden er tegelijkertijd aanbevelingen gedaan voor het wegnemen van dergelijke belemmeringen en worden de positieve en negatieve implicaties van voorgestelde aanbevelingen belicht.

All Logos EU MSP NoPAC