Het project getiteld "Bevorderen van geïntegreerd en participatief beheer van de oceaan in Guyana en Suriname: de oostelijke poort naar het Caribisch gebied" is begin 2017 gestart en werd officieel gelanceerd in juli 2017. Dit vierjarig project wordt gefinancierd door de Europese Unie en heeft betrekking op de kust- en zeegebieden van Suriname en Guyana. Het project wordt geïmplementeerd via een partnerschap tussen WWF Guianas, Green Heritage Fund Suriname (GHFS), Guyana's Protected Areas Commission (PAC) en Natuurbeheer (NB) van 's-Lands Bosbeheer. Het project heeft tot doel het bestuur en de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen van de zee en kust van Guyana en Suriname aanzienlijk te verbeteren door middel van samenwerkingsprocessen met alle belanghebbenden, verbeterde kennis van het kust- en mariene milieu, verbeterde capaciteit van de belangrijkste belanghebbenden en goed geïnformeerd ruimtelijk beheer van de zee. Het zal bijdragen aan substantiële vooruitgang bij het bereiken van Aichi-doelstellingen 4, 6, 10, 11 en 14 van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD).

Dit project maakt gebruik van een participatieve benadering om uitgebreide en visueel aantrekkelijke ruimtelijke data te ontwikkelen die belangrijke leemten in de informatie kunnen wegwerken en geïnformeerde besluitvorming over beheer en bescherming van de zee mogelijk maken. Deze participatieve benadering van de besluitvorming over de zee zal de kennis van het mariene milieu en het daarmee samenhangende menselijke gebruik van het mariene milieu onder alle deelnemende belanghebbenden vergroten door informatie voor iedereen toegankelijk te maken. Een gap-analyse met betrekking tot gelijkwaardigheid voor inheemse volkeren (IP) en gender zal zorgen voor gelijkheid en participatie van deze gemarginaliseerde groepen, en dat hun behoeften expliciet worden behartigd in het besluitvormingsproces van dit project. De gehele participatieve aanpak bouwt de capaciteit van de belanghebbenden op en benadrukt de belangrijke rol die stakeholders kunnen en moeten spelen in het mariene bestuur. Verhoogde mariene bescherming en versterkt bestuur door participatieve ruimtelijke planning, gerichte capaciteitsopbouw en overtuigende data zullen aantonen dat het mariene ruimtelijke ordeningsproces "win-win" resultaten kan produceren die biodiversiteit behouden en voedselzekerheid vergroten, levensonderhoud beschermen en sociaal-economische ontwikkeling ondersteunen die compatibel is met de gezondheid van de oceaan. 

Brochure: Bevorderen van geïntegreerd en participatief beheer van de oceaan in Guyana en Suriname: de oostelijke poort naar het Caribisch gebied

BrochureNL

De Europese Unie is een uniek economisch en politiek partnerschap van 28 landen in Europa die samen een groot deel van dit continent beslaan. Wat als een puur economisch project is gestart, is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie die zich bezighoudt met allerlei beleidsterreinen, van klimaat, milieu en gezondheid tot buitenlandse betrekkingen en veiligheid, justitie en migratie. Mede daarom kreeg de EEG in 1993 een nieuwe naam: Europese Unie (EU).

Lees verder: De EU in het kort

 

 

 

De stichting Green Heritage Fund Suriname is opgericht in oktober 2005 en is een liefdadigheidsorganisatie zonder winstbejag. De Stichting werd opgericht vanwege haar overtuiging dat het beeld van Lucia de luiaard (Bradypus tridactylus) niet commercieel gebruikt zou mogen worden, en met het idee dat een organisatie zonder winstbejag alle inkomsten zou kunnen herinvesteren in programma's die het lot van dieren in het wild zou helpen verbeteren. Zo ontstond het eerste programma van de stichting, het Xenarthra-programma.

Het tweede en wellicht meer bekende initiatief van de stichting is het dolfijnenprogramma. In 2005 begon een groep vrienden regelmatig uitstapjes te maken in de riviermonding van de Surinamerivier en bracht dan altijd enige tijd door op het strand van Braamspunt. Na verloop van tijd ontwikkelden deze uitstapjes zich tot een regulier onderzoeks- en monitoringsactiviteit. Deze activiteit heeft ook bijgedragen aan het stimuleren van dolfijntoerisme, wat voordelen oplevert voor de lokale gemeenschap.

 Lees verder: Green Heritage Fund Suriname

 

 

Het World Wide Fund for Nature (WWF) is een internationale niet-gouvernementele organisatie opgericht in 1961 die werkt aan de bescherming van de natuur en de vermindering van de invloed van de mens op het milieu. WWF Guianas maakt deel uit van WWF International en opende zijn kantoor in 1999. Vanaf het bescheiden begin met slechts 5 personeelsleden in 1999 groeide WWF Guianas al snel uit tot een van de bekendste en invloedrijkste milieuorganisaties in de Guianas. De focus breidde zich uit van het conserveren van zeeschildpadden tot grote programma's voor bosbehoud tot een geïntegreerde aanpak die natuurbehoud en het welzijn van de mens in evenwicht brengt. Dit is ook de focus van WWF International, terwijl wij ernaar streven een toekomst te creëren waarin mensen in harmonie met de natuur kunnen leven.

Lees verder: WWF Guianas

 

 

 

Natuurbeheer (NB), onderdeel van ‘s-Lands Bosbeheer, is verantwoordelijk voor het landelijk beheer van natuurgebieden en beschermde gebieden. Natuurbeheer is verantwoordelijk voor de controle en supervisie met betrekking tot wilde dieren en beschermde gebieden. Daarnaast verschaft Natuurbeheer informatie en voorlichting over het belang van bossen en biodiversiteit met een speciale focus op schoolkinderen. Prioriteiten voor NB zijn onderzoek naar populaties van wilde dieren alsmede fokken in gevangenschap, naast de installatie van de natuurbeschermingscommissie en de herziening van de jacht- en de natuurbeschermingswet. Deze zullen allemaal het beheer van wilde dieren ondersteunen.

 

 

 

All Logos EU MSP NoPAC