Projectomschrijving

Het project getiteld "Bevorderen van geïntegreerd en participatief beheer van de oceaan in Guyana en Suriname: de oostelijke poort naar het Caribisch gebied" is begin 2017 gestart en werd officieel gelanceerd in juli 2017. Dit vierjarig project wordt gefinancierd door de Europese Unie en heeft betrekking op de kust- en zeegebieden van Suriname en Guyana. Het project wordt geïmplementeerd via een partnerschap tussen WWF Guianas, Green Heritage Fund Suriname (GHFS), Guyana's Protected Areas Commission (PAC) en Natuurbeheer (NB) van 's-Lands Bosbeheer. Het project heeft tot doel het bestuur en de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen van de zee en kust van Guyana en Suriname aanzienlijk te verbeteren door middel van samenwerkingsprocessen met alle belanghebbenden, verbeterde kennis van het kust- en mariene milieu, verbeterde capaciteit van de belangrijkste belanghebbenden en goed geïnformeerd ruimtelijk beheer van de zee. Het zal bijdragen aan substantiële vooruitgang bij het bereiken van Aichi-doelstellingen 4, 6, 10, 11 en 14 van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD).

Dit project maakt gebruik van een participatieve benadering om uitgebreide en visueel aantrekkelijke ruimtelijke data te ontwikkelen die belangrijke leemten in de informatie kunnen wegwerken en geïnformeerde besluitvorming over beheer en bescherming van de zee mogelijk maken. Deze participatieve benadering van de besluitvorming over de zee zal de kennis van het mariene milieu en het daarmee samenhangende menselijke gebruik van het mariene milieu onder alle deelnemende belanghebbenden vergroten door informatie voor iedereen toegankelijk te maken. Een gap-analyse met betrekking tot gelijkwaardigheid voor inheemse volkeren (IP) en gender zal zorgen voor gelijkheid en participatie van deze gemarginaliseerde groepen, en dat hun behoeften expliciet worden behartigd in het besluitvormingsproces van dit project. De gehele participatieve aanpak bouwt de capaciteit van de belanghebbenden op en benadrukt de belangrijke rol die stakeholders kunnen en moeten spelen in het mariene bestuur. Verhoogde mariene bescherming en versterkt bestuur door participatieve ruimtelijke planning, gerichte capaciteitsopbouw en overtuigende data zullen aantonen dat het mariene ruimtelijke ordeningsproces "win-win" resultaten kan produceren die biodiversiteit behouden en voedselzekerheid vergroten, levensonderhoud beschermen en sociaal-economische ontwikkeling ondersteunen die compatibel is met de gezondheid van de oceaan. 

Brochure: Bevorderen van geïntegreerd en participatief beheer van de oceaan in Guyana en Suriname: de oostelijke poort naar het Caribisch gebied

BrochureNL

All Logos EU MSP NoPAC